Orthodontics Cases

Orthodontics Cases Orthodontics Cases

Гажиг заслын төрлүүд

 • Зайтай шүд

  Зайтай шүд

  • Төрөлхийн жижиг шүд
  • Шүдний тоо багатай
  • Буйлны өвчлөлөөс болсон шүдний зай
 • Шаамий эрүү / Жижиг эрүү

  Шаамий эрүү /
  Жижиг эрүү

  • Орсгор шүдтэй
  • Амаа жимийхэд урд эрүүнд үрчлээ гардаг
  • Буйлаа гаргаж инээдэг
  • Урд эрүү жижигтэй хүн
 • Давхар шүд

  Давхар шүд

  • Хоол хүнс байнга ороод цэвэрлэхэд хэцүү байдаг хүн
  • Шүдний цоорол буйлны өвчлөл байнга үүсдэг хүн
  • Давхар шүднээсээ болоод буруу зуулттай хүн
 • Орсгор шүд

  Орсгор шүд

  • Дээд уруул хэт товойж гарсан хүн
  • Ам нь бүрэн хаагддагүй хүн
  • Дуудлага буруу ярьдаг
 • Гүнзгий зуулт

  Гүнзгий зуулт

  • Дээд шүд доод шүдээ хэт хучсан тохиолдол
  • Дээд буйланд байнга үрэвсэл үүсдэг
  • Эрүүний өвдөлт, толгой өвдөлт ихтэй хүн
 • Нээлттэй зуулт

  Нээлттэй зуулт

  • Урд шүдээрээ зажлах таслах боломжгүй хүн
  • Исгэрч ярьдаг
  • Ам бүрэн хаагдахгүйгээр болж амны хөндийн хуурайшил ихтэй хүн
 • Эсэр зуулт

  Эсэр зуулт

  • Доод шүд дээд шүдээ дарсан
  • Доод уруул дээд уруулаа дарсан
  • Урд шүдээрээ хоол хүнс таслаж чаддаггүй
  • Исгэрч ярьдаг
  • Урт нүүртэй
 • Шаамий эрүү

  Шаамий эрүү

  • Урт нарийхан нүүртэй
  • Доод шүд урагшаа түлхэж гарсан
  • Буруу дуудлагатай ярьдаг
  • Эрүүний үзүүр уруулаас урагш гарсан
  • Хоол хүнс зажлахад төвөгтэй
 • Нүүрний гажиг

  Нүүрний гажиг

  • Ам нэг талруугаа далийсан
  • Дээд доод шүдний байрлал зөрсөн
  • Дээд доод уруул далийсан
  • Эрүү нэг талруугаа хэт далийсан