Aesthetic treatments

Aesthetic treatments Aesthetic treatments

Ламинат
(Porcelain Veneer)

Ламинат нь шүдний гадаргуугаас 0.2 ~ 0.6мм хэмжээгээр нимгэлж зорж, шүдний хэмжээ болон өнгийг сайжруулахын
тулд керамикаар хийсэн нимгэн шаазан гадаргууг суулгаж өгөхийг хэлнэ.

 • Ламинат
 • Ламинат

Ламинат хийх
шаардлагатай тохиолдлууд

 • Шүдний өнгө хувирч, шарласан тохиолдолд

  Шүдний өнгө хувирч, шарласан тохиолдолд

  Өнгө нь хувирсан шүдийг ламинатаар цайруулдаг.

 • Зайтай шүд эмтэрч цуурсан тохиолдолд

  Зайтай шүд эмтэрч цуурсан тохиолдолд

  Гадны нөлөөнөөс болж шүд цуурч эмтэрч зай завсар үүссэн тохиолдолд хийвэл үр дүнтэй.

 • Шүдний тэгш хэм алдагдсан тохиолдолд

  Шүдний тэгш хэм алдагдсан тохиолдолд

  Шүдний хэм алдагдаж дээр доор шүдийг ламинатаар хэмжээг нь адилхан болгож болдог.

 • Ламинат хийх шаардлагатай тохиолдлууд

  Ламинат хийх шаардлагатай тохиолдлууд

  Ламинатаар урагшаа гарч ирсэн шүдийг янзажл болдог.

Ламинатын онцлог

Өмнө & Дараа