ЭРЭГТЭЙ ХӨХ БАГАСГАХ АЖИЛБАР

ЭРЭГТЭЙ ХӨХ БАГАСГАХ АЖИЛБАР ЭРЭГТЭЙ ХӨХ БАГАСГАХ АЖИЛБАР

Эрэгтэй хөхний хэмжээ багасгах
(Гинецомастиа) арга

Биеийн зөв тэнцвэртэй харьцаа
& Өөртөө итгэх итгэл

 • Хугацаа
  Хугацаа

  1 цаг

 • Оёдол салгах
  Оёдол салгах

  1 долоо хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  1 өдөр

 • Шархны цус авах
  Шархны цус авах

  шаардлагагүй

 • Эдгэрэх хугацаа
  Эдгэрэх хугацаа

  Оёдлыг салгаснаас хойш
  өдөр тутмын үйл
  ажиллагаа хийх боломжтой

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Тайвшруулах

Эрэгтэй хөх багасгах (Гинецомастиа) арга гэж юу вэ?

Гинецомастиа нь эрэгтэй хөхний өөхний эд болон сүүний булчирхай хэт хөгжиж эмэгтэй хүнийх шиг болох тохиолдол юм.
Ихэнх тохиолдолд эр гормоны хэмжээ багасах, эм гормоны хэмжээ ихсэн зэрэг шалтгаанаар идэвхгүй байсан сүүний булчирхай сэргэж эхэлдэг.
Эрэгтэй мөөм буюу гинецомастиа нь эрэгтэй хүний биед сөрөг нөлөө үзүүлдэгээс гадна
сэтгэл санааны хувьд дарамт болдог учраас хөх багасгах ажилбарыг санал болгодог

 • Итгэл
  найдвараа
  сэргээх

 • Хөх багасгах

 • Тайвшруулах
  эмчилгээ

Эрэгтэй хөх хөгжих
(Гинецомастиа) шалтгаанууд

ГИНЕЦОМАСТИА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

 • Хэвийн эрэгтэй хөх
  Хэвийн эрэгтэй хөх
 • Гинецомастиа болсон хөх
  Гинецомастиа болсон хөх

Гинецомастиа нь эрэгтэй хөхний өөхний эд
болон сүүний булчирхай хэт хөгжиж эмэгтэй хүнийх шиг
болох тохиолдол юм.

Гинецомастиа болох шалтгаанууд

Эрэгтэй хөх багасгах мэс ажилбарын
аргууд

 • Эрэгтэй хөх багасгах мэс ажилбарын аргууд Step 01 Step 01

  Хэсэг газрын мэдээ
  алдуулалтын хийсний
  дараасуга орчимд 0.5 см хэмжээтэй жижиг зүсэлт хийнэ.

 • Эрэгтэй хөх багасгах мэс ажилбарын аргууд Step 02 Step 02

  Шаардлагагүй өөхний
  эдийн хэсгийг

  авч хаян арьсны өөхийг
  0.5 см хэмжээтэй үлдээнэ.

 • Эрэгтэй хөх багасгах мэс ажилбарын аргууд Step 03 Step 03

  Сүүний булчирхайг
  дахин сэргэхээс
  сэргийлэн бүр мөсөн авч хаяж цээжний хэсгийг зүгшрүүлэх.

 • Эрэгтэй хөх багасгах мэс ажилбарын аргууд Step 04 Step 04

  Зүсэлтийн хэсгийг
  сорви тогтоохгүй
  байхаар маш
  болгоомжтой
  нийлүүлэн оёно.