ХӨХ БАГАСГАХ АЖИЛБАР & ХӨХ СОЙХ МЭС ЗАСАЛ

ХӨХ БАГАСГАХ АЖИЛБАР & ХӨХ СОЙХ МЭС ЗАСАЛ ХӨХ БАГАСГАХ АЖИЛБАР & ХӨХ СОЙХ МЭС ЗАСАЛ

Хөх багасгах & Сойх (Masterpexy)

Биеийн зөв тэнцвэртэй харьцаа
& Өөртөө итгэх итгэл

 • Хугацаа
  Хугацаа

  3-5 цаг

 • Оёдол салгах
  Оёдол салгах

  2 долоо хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  1 өдөр

 • Шархны цус авах
  Шархны цус авах

  3 өдрийн дараа

 • Эдгэрэх хугацаа
  Эдгэрэх хугацаа

  Оёдол салгаснаас хойш өдөр
  тутмын үйл ажиллагаа хийж болно

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Ерөнхий

Хөх багасгах ажилбар гэж юу вэ?

Эмэгтэйчүүдийн дундаж хөхний хэмжээ нь 200-250cc боловч зарим эмэгтэйчүүд 400cc буюу хэт том
хөхтэй байдгаас бие махбодийн бодол сэтгэл санааны эмзэглэлтэй байдаг.
Хөх багасгах ажилбар нь хөхнөөс илүүдэл өөх, бүрхүүл эдүүдийг салгах замаар хийдэг
ажилбар бөгөөд хөх томруулах ажилбарыг бодвол илүү нарийн төвөгтэй байдаг.
Үүнээс гадна хөх жижгэрүүлсний дараа хөх унждаг тул хөх өргөх ажилбарыг санал болгодог.

 • Хөх сойх

 • Хөхний
  илүүдэл
  өөхийг
  авах

 • Илүүдэл
  хөхний
  эдүүдийг
  авах

Хөх өргөх ажилбар гэж юу вэ?

Насжилт, жирэмслэлт зэргээс үүдэн хөхний эдүүд болон арьс өөрийн уян хатан чанараа алдаснаар хөх унждаг.
Хөх өргөх ажилбар (Мастопекс) нь жирэмслэлт, хөхүүл, огцом жин хассан шалтгаанаас үүдэн хөх жижгэрч,
уян хатан чанараа алдсан зэрэг хөхөнд хийгддэг. Хөх багасгах ажилбар нь ихэнхдээ хэлбэр сэргээх ажилбар байдаг.

 • Хөхний хэлбэр
  сэргээх

 • Чанга цэгцгэр
  хөх

 • Хөхний хэлбэр
  засах

Хөх унжилтын шатууд

Хөх унжилтын шатууд
 • I шатны Мастоптоз

  Эхэн үеийн мастоптозоос үүдэн хөхний товч байрнаасаа 1 см доошлох.

 • II шатны Мастоптоз

  Дунд үеийн мастоптозоос үүдэн хөхний товч байрнаасаа 1-2 см доошлох.

 • III шатны Мастоптоз

  Хүндэрсэн үеийн мастоптозоос үүдэн хөхний товч доошоо харсан байрлалтай
  болох бөгөөд хэвийн байрлалаасаа 3 см доошлох.

Зүсэлтийн арга

Арга 01

Босоо зүсэлт

Энэ арга нь хөх хоорондын зай хол бол тохиромжтой ба хөхний эдийг салгахын тулд товчны
тойргийн босоо тэнхлэг дагуу 4-5 см хүртэл зүсдэг. Энэ нь ихэвчлэн хэт том хөхтэй болон
хөхүүл хэвээрээ байхын тулд хэрэглэгддэг арга.

Босоо зүсэлт
 • Ажилбарын орчинг загварчилна Алхам 1

  Ажилбарын орчинг
  загварчилна

 • Босоо зүснэ Алхам 2

  Босоо зүснэ

 • Товчны хүрээ болон товчны ойр орчмын арьс хуулагдана Алхам 3

  Товчны хүрээ
  болон товчны ойр
  орчмын арьс хуулагдана

 • Өөхний болон сүүний булчирхайн эдүүд салгагдана Алхам 4

  Өөхний болон
  сүүний булчирхайн
  эдүүд салгагдана

 • Товч болон хүрээ нь нөхөгдөнө Алхам 5

  Товч болон хүрээ
  нь нөхөгдөнө

 • Зүссэн хэсгийг оёно Алхам 6

  Зүссэн
  хэсгийг оёно

Арга 02

Товчны тойргийн зүсэлт

Энэ арга нь хөх багасгахад хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг арга бөгөөд бага зэргийн
хэмжээ хэтэрсэн хөхтэй хүмүүст тохирдог учир нь хөхний эднээс салгаж авах хэмжээ
нь хязгаартай байдаг. Хэдийгээр бага зэргийн сорви үлддэг ч нярай хөхүүлэх боломжтой байдаг.

Товчны тойргийн зүсэлт
 • Ажилбарын орчинг загварчилна Алхам 1

  Ажилбарын орчинг
  загварчилна

 • Товчны тойргоор зүсэлт хийгдэнэ Алхам 2

  Товчны тойргоор
  зүсэлт хийгдэнэ

 • Товчны хүрээ болон товчны ойр орчмын арьс хуулагдана Алхам 3

  Товчны хүрээ
  болон товчны ойр
  орчмын арьс хуулагдана

 • Өөхний болон сүүний булчирхайн эдүүд салгагдана Алхам 4

  Өөхний болон
  сүүний булчирхайн
  эдүүд салгагдана

 • Зүссэн хэсгийг оёно Алхам 5

  Зүссэн
  хэсгийг оёно

Арга 03

Давхар зүсэлт

Энэ арга нь том бөгөөд уян хатан бус унжсан хөхөнд тохиромжтой бөгөөд товчны хүрээг
дээшлүүлж байрлуулдаг учир сүүний булчирхай болон арьсны эдээс их хэмжээтэй авдаг.

Давхар зүсэлт
 • Ажилбарын орчинг загварчилна Алхам 1

  Ажилбарын орчинг
  загварчилна

 • Товчны хүрээг хуулж хөхний шугам дагуу босоо+хөндлөн зүсэлт хийгдэнэ Алхам 2

  Товчны хүрээг
  хуулж хөхний
  шугам дагуу
  босоо+хөндлөн
  зүсэлт хийгдэнэ

 • Өөхний болон сүүний булчирхай эдүүд авагдана Алхам 3

  Өөхний болон
  сүүний булчирхай
  эдүүд авагдана

 • Хөхний товч, товчны хүрээг нөхнө Алхам 4

  Хөхний товч,
  товчны хүрээг нөхнө

 • Зүссэн хэсгийг оёно Алхам 5

  Зүссэн
  хэсгийг оёно