ХӨХ ТОМРУУЛАХ

ХӨХ ТОМРУУЛАХ ХӨХ ТОМРУУЛАХ

ӨӨХ СУУЛГАХ (ХАРВЕСТ ЖЕТ)

Биеийн зөв тэнцвэртэй харьцаа
& Өөртөө итгэх итгэл

 • Хугацаа
  Хугацаа

  1-2 цаг

 • Оёдол салгах
  Оёдол салгах

  шаардлагагүй

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  шаардлагагүй

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Тайвшруулах мэдээ алдуулалт

 • Эдгэрэх хугацаа
  Эдгэрэх хугацаа

  1-2 өдрийн дараа өдөр тутмын
  үйл ажиллагаа хийх боломжтой

Өөх суулгаж томруулах
(Харвест Жет) арга
гэж юу вэ?

Энэ нь Харвест Жет хэмээх дэвшилтэт төхөөрөмж ашиглан биеийн өөхний хэмжээг ихэсгэх замаар хөх томруулдаг
мэс ажилбарын арга юм. Энэ органик өөхийг гуя болон хэвлийн хэсгээс авч хөх рүү эзэлхүүнийг нь
нэмэх замаар тарьдаг. Үүнээс гадна ус тарих арга хэрэглэгддэг бөгөөд өөхний алдагдлыг багасгаж ширхэглэг
эд болон өөх тосны хэсгээс шаардлагагүй бодисыг шүүж авах бөгөөд энэ нь элдэв. гадны нөлөөг багасгадаг.

 • Зөв хэмжээ,
  тойрог

 • Гоё усны дусал
  хэлбэр

 • Тохиромжтой
  хэмжээ

Харвест жет төхөөрөмж гэж юу вэ?

Хөх суулгах сүүлийн үеийн дэвшилтэт төхөөрөмж

Хөх суулгах сүүлийн үеийн дэвшилтэт төхөөрөмж

Харвест жет нь өндөр даралтаар ус шүрших замаар өөхний хэсгүүдийг орчин
тойрны эдүүдээс салгадаг. Ус ашигладаг энэ аргаар зөвхөн цэвэр өөхний
хэсгүүд хуримтлагддаг бөгөөд энэ нь ургалтын түвшинг ихэсгэдэг.

 • Эдийн
  гэмтлийг
  багасган

 • Хос автомат
  шүүгч

 • Аюулгүй байдлыг
  хангасан

 • Биеийн өөхийг
  салгана

Харвест жетээр хөх томруулах
аргын давуу тал, сул тал

 • Давуу тал

  • Байгалийн хэлбэр, ширхэглэг байдал
  • Гадны нөлөөллийн сөрөг үр дагавар бага
  • Бусад аргуудыг бодвол ажилбарын хугацаа богино, эдгэрэлт хурдан
  • Биеийн бусад хэсгийн хэрэгцээгүй өөхийг авна
  • Хэмжээ нь нэмэгддэг
 • Сул тал

  • Биеийн бусад хэсгээс өөх авах шаардлагатай
  • Томруулах хэмжээ нь хязгаартай

Суулгацаар томруулах болон
Харвест Жет аргын ялгаа

Суулгац

Арга техник

Силикон / Шүү суулгац

Мэдээ алдуулалт

Ерөнхий/ тайвшруулах

Эмзэглэлт

1-2 долоо хоног

Эдгэрэх хугацаа

1-2 долоо хоногт

Хэлбэр

Байгалийн бус харагдах боломжтой

Онцлог

Байгалийн бус санагдаж болно

Харвест Жет

Арга техник

Гуя болон хэвлийн хэсгээс өөх авах

Мэдээ алдуулалт

Хэсэг газрын / тайвшруулах

Эмзэглэлт

3-4 өдрийн бага зэргийн эмзэглэлт

Эдгэрэх хугацаа

3-4 өдөрт

Хэлбэр

Төрөлхийн хэлбэр

Онцлог

Үнэхээр байгалийн