Нүүрний хэлбэр өөрчлөх мэс засал

Нүүрний хэлбэр өөрчлөх мэс засал Нүүрний хэлбэр өөрчлөх мэс засал

Шанааны яс багасгах

Шанааны яс багасгах тухай мэдээлэл

Шанааны яс багасгах
тухай мэдээлэл

 • Мэс заслын хугацаа
  Мэс заслын хугацаа

  ойролцоогоор 2 цаг

 • Оёдол авах
  Оёдол авах

  2 долоо хоногийн дараа

 • Эмнэлэгт хэвтэх
  Эмнэлэгт хэвтэх

  1 өдөр (шаардлагатай тохиолдолд)

 • Солонгост үлдэхэд тохиромжтой хугацаа
  Солонгост үлдэхэд
  тохиромжтой хугацаа

  2 долоо хоног

 • Зүсэлт хийх хэсэг
  Зүсэлт хийх хэсэг

  Нүүрний хажуу тал, амны дотор тал

 • Мэдээ алдуулалт
  Мэдээ алдуулалт

  Ерөнхий мэдээ алдуулалт

Шанааны яс багасах
мэс засал гэж юу вэ?

Вонжин шанааны яс багасгах мэс засал (Zygoma Reduction) нь одоо байгаа
шанааны ясны заслын аргын сайжруулсан хувилбар юм.

Вонжин нүүрний хэлбэр засах мэс засалчид 20-оос дээш жилийн туршлагатай.
Энэ мэс засал нь зөвхөн зүсэгдсэн ясыг хойш түлхэх биш, мөн энэ нь
нүүрний хэлбэрийг улам нарийн ба залуу харагдуулдаг.

 • Slender
  V-line

 • Facial Ratio
  Improvement

 • Patient
  Safety

Илүү нарийн,
зөв нүүрний хэлбэр!

Зөв нүүрний хэлбэр нь урдаас, хажуугаас, 45 өнцгөөс харахад төрөлхийн мэт эргүүлэгтэй байдаг.
Тиймээс зүгээр шанааны ясыг түлхэхгүйгээр мөн зөв хэлбэрийг хадгалах нь маш чухал юм.

Шанааны ясыг багасгах
мэс заслын арга

Шанааны ясны хэмжээг багасгахын тулд L хэлбэрийн зүсэлтээр огтолж, хойш түлхэж өгнө.
Хэрэв яс нь хэт их зүсэгдвэл, нүүр төрөлхийн мэт харагдаж чадахгүй учир урд
хацрын хэлбэрийг хадгалах нь чухал.

 • Шанааны ясыг багасгах мэс заслын арга Step 01 Step 01

  Ясыг L хэлбэртэйгээр
  зүсэхийн тулд нүүрний
  хажуу болон амны дотор
  зүсэлт хийгдэнэ.

 • Шанааны ясыг багасгах мэс заслын арга Step 02 Step 02

  Зүсэгдсэн ясыг дотогш
  болон гадагт нь эргүүлнэ.
  Хөдөлсөн яс нь 3 хэмжээст
  хэвийг үүсгэнэ.

 • Шанааны ясыг багасгах мэс заслын арга Step 03 Step 03

  Яс нь арьсыг шигдэхээс
  сэргийлж эмнэлгийн
  төмрөөр маш сайн
  бэхлэгдэнэ.

Хэврээ шанааны яс том биш бол нүүр илүү нарийн бөгөөд жижиг харагддаг.
3D эргүүлгийн зарчмаар яс нь эргэгдэж дотор талруу шилжин нүүрний хэлбэрийг
илүү нарийн харагдуулахаас гадна урд хацрын зарим хэсгийг үлдээнэ.

 • Шанааны ясыг багасгах мэс заслын арга Step 01
 • Шанааны ясыг багасгах мэс заслын арга
 • Шанааны ясыг багасгах мэс заслын арга Step 02

Шанааны яс багасгах мэс заслын үр дүн

Вонжин шанааны яс багасгах мэс засал Өмнө ба Дараа

Вонжин шанааны яс багасгах мэс засал Өмнө ба Дараа