Чих хамар хоолойн тасаг (ENT)

Чих хамар хоолойн тасаг (ENT) Чих хамар хоолойн тасаг (ENT)

Хамрын таславчийн муруйг
засах мэс заслынмэдээлэл

< Хамрын таславчийн муруй тохиолдлууд >

Хамрын таславчийн
муруйлт
гэж юу вэ?

Хамрын таславч нь хамрын төв хэсэгт эгц босоо байрлалтай,
хамрын нүхийг тусгаарласан байдаг.

Чухал үүрэг гүйцэтгэдэг таславчийн мөгөөрс нэг тал руу муруйснаас хамар
битүүрэх гэх мэт шинж тэмдэг илэрч хамрын үрэвсэлийг үүсгэдэг.

 • Amazing
  Clinical
  Experience

 • Utmost
  Surgical
  Outcomes

 • Highly
  Skilled
  Surgeons

Хамрын таславчийн
муруй тохиолдолууд

Таславчийн мөгөөрс

Таславчийн мөгөөрс

 • 1

  Гадны цочролтоос
  үүдэн өөрчлөгдөх

 • 2

  Удамших

 • 3

  Төрөх үед үүсэх
  гадны нөлөө

Хамрын таславчийн муруй тохиолдолын
Өмнө & Дараах CT зураг