ศัลยกรรมสันจมูก

ศัลยกรรมสันจมูก ศัลยกรรมสันจมูก

ศัลยกรรมสันจมูก

Aesthetics balance of the face & Natural Look

Aesthetics balance
of the face
& Natural Look

 • ระยะเวลา
  ระยะเวลา

  1ช.ม. ~  1 ช.ม.30 นาที

 • การตัดไหม
  การตัดไหม

  1~2 สัปดาห์หลังจากการศัลยกรรม

 • การนอนโรงบาล
  การนอนโรงบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาพักฟื้น
  ระยะเวลาพักฟื้น

  กลับไปสู่กิจกรรมประจำวัน
  ได้ทันทีหลังตัดไหม

 • เยี่ยมโรงบาล
  เยี่ยมโรงบาล

  3 ครั้ง

 • การวางยาสลบ
  การวางยาสลบ

  ยาสลบลึก / ยานอนหลับ

การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำ
(เสริมสัน)
คืออะไร?

การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นการผ่าตัดเสริม’สัน’จมูกเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของจมูกตามความสมดุลของใบหน้า
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสันจมูกต่ำมีหลายประเภทแต่เราวอนจินจะทำการปรับปรุงจมูกเพื่อให้ได้สัดส่วน,
รูปร่างและขนาดที่สามารถเพิ่มความกลมกลืนของจมูกกับใบหน้า
นอกจากนี้การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นศัลยกรรมที่พบมากที่สุดของการเสริมจมูก

 • สุนทรียศาสตร์
  สมดุลของ
  ใบหน้า

 • ดูเป็น
  ธรรมชาติ

 • ความกลม
  กลืนกับ
  ใบหน้า

วิธีการผ่าตัด
ศัลยกรรมสันจมูกต่ำ (เสริมสัน)

เราสามารถใส่วัสดุเสริมเทียมที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
ยิ่งไปกว่านั้นโดยการใส่กระดูกอ่อนของตนเองปลายจมูกจะเปลี่ยนรูปร่างและยกสูงขึ้น

วิธีการผ่าตัด

วิธีของการเสริมจมูกในอุดมคติ

 • วิธีของการเสริมจมูกในอุดมคติ
 • วิธีของการเสริมจมูกในอุดมคติ

ความยาวและส่วนสูงของจมูก ความยาวและความสูงของจมูกในอุดมคตินั้นจะถูกกำหนดล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดโดย
พิจารณาจากสัดส่วนและความสมดุลของโครงสร้างใบหน้ารอบๆ จมูก

สันจมูก ความหนาของผิวและความกว้างของสันจมูกจะถูก
นำมาพิจารณาเมื่อเลือกการใส่วัสดุเสริมเทียมที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

ปลายจมูก กระดูกอ่อนของตนเองถูกเสริมเพื่อยกปลายและกระดูก
อ่อนของตนเองจะถูกปกคลุมด้วยชั้นเนื้อเยื่อเพื่อป้องกันการ
ยื่นออกมาของกระดูกอ่อนและอาการผิวหนังปลายจมูกแดงปลา
ยจมูกจะถูกยกสูงกว่าสันเล็กน้อยเพื่อให้ได้สัดส่วนด้านข้า
งและด้านหน้าที่สมบูรณ์แบบ

ก่อนและหลัง